Logoet skal bruges på alle trykte materialer, der distribueres frit til borgere, samarbejdspartnere, etc.

Logoet kan udelades på blandt andet webbannere eller lignende, der placeres på en platform eller i en kontekst, hvor logoet findes et andet sted, og afsenderen er tydelig.

Logoet kan udelades, hvis for eksempel centret har sit eget logo, der er designet med afsæt i kommunens designguide.

Logoet skal have luft omkring sig. Det vil sige, at det ikke må stå for tæt på eksempelvis tekst og kant.

Logoet må ikke blive mindre end 25 millimeter i bredden.

Som vist på figuren nedenfor, skal der altid minimum være en afstand om logoet, der svarer til kassens højde – her markeret med et X. Hvis det er muligt, må der gerne være endnu mere luft om logoet.

Placeres logo på et foto skal det være et roligt område, hvor du let kan skelne logoet fra baggrunden.

Logo med visning af luft omkring

Nedenfor kan du downloade logoet i primærfarven mørkeblå, sort og hvid. Hvis du skal bruge andre farver, kan du kontakte Grafik og Trykkeri.

Download logo i mørkeblå

Download logo i sort

Download logo i hvid

Kontakt

Afdeling for Grafik og Trykkeri
Center for Kultur og Borgerservice
grafikogtrykkeri@frederikshavn.dk